Kraamzorg ondernemer

Samenwerken is onze kracht!

 

Samen sterk...de krachten gebundeld

Coöperatie Kraamzorggroep is een vereniging die is opgericht door zelfstandige kraamzorg ondernemers.

En waarin kleine, zelfstandige kraamzorgondernemers met elkaar samenwerken.

Daar waar het nu voor de individuele kraamzorgondernemer bijna onmogelijk is om te participeren binnen de ontwikkelingen van de integrale geboortezorg en individueel te voldoen aan alle zware eisen en kostbare processen maakt Coöperatie Kraamzorggroep dit wel mogelijk.

 

Binnen onze coöperatie vinden wij het essentieel dat wij onze collega's kunnen faciliteren in goed ondernemerschap. En ondersteunen wij hen in alles wat daarbij komt kijken. 

Coöperatie Kraamzorggroep is géén bemiddelingsbureau.

 

De organisatie

De leden zijn binnen de coöperatie het hoogste orgaan en hebben met elkaar stemrecht.

Zij kiezen een bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Samen vormen zij de coöperatie Kraamzorggroep.

 

Eind 2019 hoopt de organisatie een Raad van Toezicht te kunnen instellen. Deze zal toezien op een goed bestuur, waarbij de belangen van de leden worden behartigd. Zij zal functioneren als klankbord voor de leden. Er zijn inmiddels 3 externe kandidaten voorgesteld aan de leden. 

 

 

HKZ certificering

Wij faciliteren onze leden in het behalen van een volledige HKZ Multi site certificering op eigen onderneming. Daarmee tonen zij aan dat zij intern de zaken keurig op orde hebben en daarbij hun cliënten centraal stellen. 

Onze leden beschikken over een kwaliteitshandboek waarmee zij hun onderneming aan de hand van de kwaliteitsnormen kunnen inrichten. En continu bewust bezig zijn met de kwaliteitsverbetering van hun onderneming en dienstverlening. 

 

Kwaliteitmanagementsysteem

Leden werken in een eigen kwaliteitsmanagementsysteem en kunnen daarmee het volledige kraamzorgproces van begin tot eind volgen, registreren en borgen. 

Binnen dit systeem zit ook het factureringssysteem van VECOZO waarmee zij rechtstreeks de factuur naar de zorgverzekeraars kan sturen. 

Doordat er bij dit systeem tevens een app-omgeving beschikbaar wordt gesteld, met daarin verschillenden registratieformulieren zoals een intake, LIP-formulier en urenregistratie, kan zij direct met een smartphone of tablet verschillenden processen in gang zetten zodra zij bij haar cliënt de zorg start. Zo werk zij veilig en efficiënt en blijft er meer tijd over voor datgene waar haar passie ligt...! 

 

KSV en VSV

Inmiddels is er een goede samenwerking ontstaan met verschillenden KSV's en VSV's in de regio's waar onze leden actief werkzaam zijn. En denken we mee met de ontwikkelingen rondom de integrale geboortezorg en integrale bekostiging. Zo blijven we op de hoogte van de verschillenden regio afspraken die worden gemaakt met de ziekenhuizen en regio verloskundigen.

 

Wet en regelgeving

Onze aansluiting bij de branchevereniging BO Geboortezorg draagt er zorg voor dat wij onze leden up to date kunnen houden over allerlei ontwikkelingen rondom de wet en regelgeving.

 

Zorgverzekeraars

Doordat wij samen met onze leden voldoen aan alle criteria hebben wij contracten kunnen afsluiten met alle zorgverzekeraars. Jaarlijks bezoeken wij zorgverzekeraars om hen op de hoogte te houden van de samenwerking van onze leden. Zorgverzekeraars zijn enthousiast over deze collectieve samenwerking en we merken dat zij bereid zijn om meer en meer met ons mee te denken. 

  

  

Ben jij een zelfstandige kraamzorgondernemer en enthousiast over deze vorm van samenwerken? ...dan komen wij graag met je in contact om te kijken of wij ook iets voor jou kunnen betekenen! 

  

  

Stuur je mail naar info@cooperatiekraamzorggroep.com 

Of bel ons op 0341 – 74 10 24