Onze ketenpartners

waarmee we samenwerken

Bo geboortezorg

Coöperatie Kraamzorggroep is aangesloten bij de branche organisatie Bo geboortezorg.

Zij behartigt de belangen van alle aangesloten kraamzorgorganisatie en voorziet haar leden van allerlei informatie rondom de wet en regelgeving en ontwikkelingen binnen de geboortezorg.

 

Het bestuur vertegenwoordit de coöperatie op haar beurt weer haar leden binnen de branche organisatie en informeert zij haar leden over de ontwikkelingen en wijzigingen binnen de branche.

 

KSV en VSV

De integrale samenwerking heeft als doel om de start van moeder en kind zo en veilig mogelijk te laten verlopen.

Bij de komst van een kindje zijn verschillenden zorgprofessionals betrokken.Zowel in de eerste als in de tweede lijn,

vertegenwoordigd in de kraamzorg samenwerkingsverbanden ( KSV) en de verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV).

 

Het is van groot belang dat zij samen ervoor zorgdragen dat de zorg rondom de zwangere en pasgeborene zo veilig en efficiënt mogelijk verloopt. En dat de regioafspraken en het volgen van de protocollen en richtlijnen duidelijk zijn voor alle betrokken partijen. 

 

Coöperatie Kraamzorggroep is inmiddels aangesloten bij verschillenden regio KSV's en VSV's waarin haar leden actief werkzaam zijn en is middels deze samenwerking op de hoogte van de verschillende regio afspraken die er zijn gemaakt. 

Zo dragen zij bij aan de ontwikkeling van de integrale samenwerking en volgen de ontwikkelingen van de integrale bekostiging.